Rika Domo with Sandstone Finish

Rika Domo Pellet Fire with Sandstone finish

Rika Domo 10kW pellet fire with Sandstone finish and internal pellet fire flue