Rika Domo with Soapstone Finish

Rika Domo Pellet Fire with Soapstone Finish

Rika Domo 10kW Pellet Fire with Soapstone Finish and pellet fire internal flue