Rika Domo with Soapstone Finish

Rika Domo Pellet Fire with Sandstone Finish

Rika Domo 10kW Pellet Fire with Sandstone Finish and pellet fire internal flue